Nagyköveti köszöntő

Köszöntöm a Norvég Nagykövetség honlapján.

A nagykövetség Norvégia érdekeit képviseli Magyarországon és Szlovéniában. 2016. október 19-én átadtam megbízólevelemet Áder Jánosnak, Magyarország köztársasági elnökének. A tervek szerint 2016. október 28-án Ljubljanában is átadom a megbízólevelemet Borut Pahornak, a Szlovén Köztársaság elnökének. Ez a két esemény jelzi hivatalosan norvég nagyköveti tevékenységem kezdetét az említett két országban.

Norvégiát, Magyarországot és Szlovéniát megannyi szál köti össze: mindhárom ország többek között olyan jelentős szervezetek tagja, mint az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és nem utolsó sorban, olyan értékeken osztozunk és olyan érdekeket képviselünk, melyeket a NATO és az EU/EGT tagságunk testesít meg. Ezáltal Norvégia és az említett két ország között lényegesen átfogóbbak és határozottan szélesebbek az együttműködési lehetőségek, mint az a földrajzi fekvésből, kereskedelemből vagy a népesség számából következne.

A nagykövetség egyik legfontosabb feladata a kölcsönösen előnyös kereskedelem és beruházások elősegítése és megerősítése. A lehetőségek távolról sincsenek kihasználva, ezért az elkövetkező években fontos feladat a norvég és a magyar, illetve a szlovén vállalatok közötti információcsere élénkítése, továbbá a kapcsolatok és az együttműködés elmélyítése.

Mindannyiunk számára nagy kihívást jelent a zöld gazdaságra való átállás, az alacsony szén-dioxid kibocsátású társadalomra történő áttérés, valamint a természeti és közösségi erőforrások észszerű és hatékony felhasználása. Nyilvánvalóan számos együttműködési lehetőség adódik ezen a téren mind a kormányok között, mind a kutatás és oktatás, a kultúra és gazdaság terén, továbbá számos más társadalmi szereplő között.

Az EGT és Norvég Alap egyedülálló lehetőséget jelent mindannyiunk számára. Bizakodóan várom a programok folytatását a 2014-2021-es periódusban, valamint a két alap stratégiai célú felhasználását oly módon, hogy még szorosabb kapcsolatok épüljenek Norvégia és a partnerországok között.

Európa olyan komoly kihívásokkal szembesül keleten és délen egyaránt, melyeknek egyre fokozódó biztonsági következményei lesznek a mi országainkban is. Az egyik ilyen kihívás az, hogy Oroszország Ukrajnával és más országokkal szemben elfogadhatatlan módon megszegi a bevett normákat és nemzetközi jogot sért. A másik nagy kihívást természetesen a menekültek jelentik és az a migrációs nyomás, mely a  szegény országok irányából, a világ több pontján kialakult háborús és válságövezetekből, különösen a Közel-Keletről és Afganisztánból érkezik. A kormányaink egyetértenek abban, hogy ezeket a kihívásokat csak egy erős és egységes Európa képes sikeresen kezelni. Ezért a nagykövetség munkájában is központi szerep jut a politikai konzultációnak, valamint a közös megoldások elősegítésének.

Szeretném hangsúlyozni, hogy mekkora jelentőséggel bír az országaink közti turizmus, a diákcsere programok, a kutatási együttműködés, az egyes emberek közti személyes kapcsolat és az intézmények közti együttműködés. Különösen Magyarország esetében igaz ez: sok norvég diák tanul itt, és sok norvég turista látogatja meg az országot. Országaink páratlan élményeket kínálnak nemcsak rövid utazások, hanem hosszabb ott tartózkodás esetén is.

Mindent egybevetve munkánk középpontjában az egyén és személyes érdekei állnak.

A Norvég Nagykövetség köszönti Norvégia, Magyarország és Szlovénia minden barátját. Örömmel állunk minden kedves érdeklődő rendelkezésére, ha további tájékoztatásra vagy útbaigazításra lenne szüksége.

Olav Berstad


Bookmark and Share